reg staff dealers faq warranty referanser    ||   norwegian    english   
Synkeliner og stor laks // Historien bak RD-linene
|
author:
Stener Skogmo

write here


Historien bak RD-linene

I 17 år var jeg guide for laksefiskere i mange av våre beste lakseelver. Noe av det viktigste jeg lærte i disse årene, var at synkeliner ofte ga kontakt med større laks. Jeg lærte også at synkeliner ikke gjorde det de skulle bestandig…

Hele poenget med en synkeline er jo å få fluen ned til fisken. Det ligger liksom i ordet ”synkeline”… Men jeg opplevede at de ikke gjorde jobben jeg ønsket at de skulle gjøre!

Kaster man en synkeline 45 grader på elva og har stram line, opplever jeg at flua ikke kommer ned på ønsket fiskedyp som er under den harde overflatestrømmen. Isteden ser jeg at vannpresset holder lina og flua høyt i vannet under utfiskingen, og det er bare med svært aktiv mending og mer 90 graderskast, og kanskje med å slippe ut noen meter line samtidig at jeg klarer å få flua ned…

Etter å ha sett på dette noen år, begynte det å forme seg en ide om en annen oppbygning på en synkeline som kunne være mer effektiv og mer lettkastet. Jeg begynte å eksperimentere med motsatt densitet av det som er tradisjonellt.

Tradisjonelle synkeliner er lettest i bakenden, altså nærmest stanga. For eksempel synk 2.  Så er det typisk mer synk i spissen, kanskje synk 4. På stille vann eller ved svært rolig strøm vil disse linene fungere etter hensikten. Men så fort vi kaster på hurtigere strømmende vann, vil vannpresset sørge for at flua ikke kommer dypere enn den bakre delen av fluelina makter å synke under de rådende forholdene. Det er altså den bakre delen, der fluelina er koblet med runningen som er det viktige punktet og det som bestemmer hvor dypt du vil fiske. Vannpresset vil sørge for at lina flater ut i vannet fra dette punktet!

 

Derfor hadde jeg i 2010 et prosjekt med en ny type synkeliner. J

eg monterte kraftig synk bak, og en lavere densitet foran. Jeg hadde synk 4 bak, og synk 2 foran. Målet var å utnytte de fysiske lovene til min fordel for å oppnå følgende: Å kunne kontrollere fiskedypet mitt til en viss grad, og å kunne kaste med mindre bruk av kraft. Spesielt det å løfte synkeliner ut av vannet var interessant å kunne forenkle.

Her er det jeg opplevde etter en hel sesong der jeg kun fisket med RD-liner:

·      Jeg fikk fire ganger så mange laks over 7 kg. som normalt.

·      Jeg kunne styre fiskedypet til en stor grad med enkle bevegelser.

·      Jeg kastet like langt som tidligere, men med mindre kraft.

·      Løfte synkeliner fra vannet ble mye lettere.

Siden har jeg ikke brukt andre synkeliner enn RD, og resultatene jeg opplevde har holdt seg de senere årene. Jeg er glad og stolt over at disse linene nå skal komme på markedet slik at flere kan få gleden av et mer effektivt og ikke minst enklere synkelinefiske!

Tight lines, Stener Skogmo
Produktutvikler for ArcticSilvers lineprogram