reg staff dealers faq warranty referanser    ||   norwegian    english   

VAREMERKE


ArcticSilver er vårt registrerte varemerke for selskapet og produktporteføljen. Et varemerke som er beskyttet og trygget på alle mulige måter, nasjonalt og internasjonalt. 

Vår ambisjon er å bygge dette til en sterk merkevare både i de kategorier produktporteføljen til enhver tid hører hjemme, samt i de markeder vi vil åpne for distribusjon.

Våre øvrige registrerte varemerker er; Free-Flex som beskriver vår patenterte stangløsning og Quick-Lock som beskriver vår designbeskyttede løsning for snellefeste.

ASI´s registrert varemerker er viktige strategiske virkemiddel for markedstilgang og mot eventuelle inngrep mot eneretten. Eneretten varemerkene gir innebærer at andre ikke kan bruke varemerker som kan forveksles med våre.

 

DESIGNBESKYTTELSE

Våre fremste innovasjoner er designbeskyttet - både nasjonalt og internasjonalt. Denne designregistreringen gir ASI enerett til å fremstille, selge og bruke det beskyttede design i kommersiell sammenheng i et konkurranseutsatt marked samt hindre andre i å utnytte designet uten tillatelse. 

En slik beskyttelse bidrar til å høyne bedriftens verdi og synliggjør den for omverdnen.