reg staff dealers faq warranty referanser    ||   norwegian    english   

PATENT


Håndtakskonseptet Free-Flex er en patentert innovasjon - både nasjonalt og internasjonalt. Patentet er et konkret bevis på ArcticSilvers innovasjon og nytenkning. ArcticSilvers patenter gir en enerett til å utnytte oppfinnelsene kommersielt. 
Hvorfor har vi valgt å patentere konseptet? Patentene sikrer innovasjonene og kan hindre kopiering av ideen og introdusering av et tilsvarende produkt på markedet.

Som strategisk virkemiddel er patentene viktig i forbindelse med mulige fremtidige salgs- og lisensavtaler, for markedstilgangen og som rettslig dokumentasjon mot inngrep.